1Par. 2: 20 to ... Co to jest 1 Par. 2: 20?
Hur urodziła Uriasza, Uri urodziła Veseliy.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.