1Par. 2: 24 to ... Co to jest 1 Par. 2: 24?
Po śmierci Chesrona w Kaleb - Efraty, żony Chesron Abijasz urodziła mu Ashhura, ojciec Tekoa.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.