1Par. 2: 29 to ... Czym jest 1 Par. 2: 29?
Nazwa żony Abisurowej Abihail, a ona urodziła mu Ahban i Molid.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.