1Par. 2: 3 to ... Czym jest 1Par. 2: 3?
Synowie Judy: Er, Onan i Szela - trzy urodziły mu córki Szuy Chananejskiej. A Ir, pierworodny Judy, nie był zadowolony w oczach Pana i zabił go. Gen. 38: 2 życie. 38: 3

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.