1Par. 2: 32 to ... Czym jest 1Par. 2: 32?
Synowie Jady, brat Shammajewa: Jeter i Jonathan. Isefer zmarł bezdzietnie.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.