1Par. 2: 35 to ... Czym jest 1 Par. 2: 35?
Sheshan oddał córkę do Jarha swego sługę do żony, a ona urodziła mu Attaja.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.