1Par. 2: 36 to ... Co to jest 1 Par. 2: 36?
Atta spłodził Nathana, Nathan spłodził Zabada;

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.