1Par. 2: 39 to ... Co to jest 1 Par. 2: 39?
Azariah spłodził Heletza, Helez urodziła Eleaza;

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.