1Par. 2: 42 to ... Czym jest 1Par. 2: 42?
Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesa, jego pierworodny, jest ojcem Zifa; i synowie Maresha, ojca Hebronu.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.