1Par. 2: 44 to ... Czym jest 1Par. 2: 44?
Shema spłodził Raham, ojca Iorkeamova i Rekem spłodził Shammai.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.