1Par. 2: 55 to ... Czym jest 1Par. 2: 55?
i plemion Soferiytsev mieszka w Iabetse, Tireytsy, Shimeytsy, Suhaytsy: go Kineanie, pochodzący z Hamath, ojciec Betrehawy.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.