Deut. 10: 14 to ... Czym jest Deut. 10: 14?
Oto Pan, Bóg wasz, niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej jest; Gen. 14: 19 3Świat. 8: 27 Ps. 23: 1

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.