Deut. 10: 15 to ... Czym jest Deut. 10: 15?
Ale tylko ojcowie przyjęli Pana i umiłowali ich, i wybrał was, ich nasienie za nimi, ze wszystkich narodów, tak jak teraz [patrz] .

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.