Deut. 10: 3 to ... Czym jest Deut. 10: 3?
I uczyniłem arkę z drzewa sytym, i uczyniłem dwie tablice kamienne, jak poprzednio, i poszedłem na górę; a te dwie tabele były w moich rękach [były] . Np. 34: 4 Np. 37: 1

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.