Deut. 10: 4 to ... Czym jest Deut. 10: 4?
I napisał na tablicach, zgodnie z pierwszym piśmie, dziesięć przykazań, które mówił Pan do was na górze z pośrodku ognia w dniu zgromadzenia, i dał je do Pana, aby mnie. Np. 32: 16 Np. 34: 28 Deut. 9: 10

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.