Deut. 10: 11 to ... Czym jest Deut. 10: 11?
I rzekł mi Pan: Wstań, idź przed ludem [sim] ; pozwól im odejść i posiąść ziemię, którą poprzysiągłem ich ojcom, aby im dać.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.