Deut. 10: 21 to ... Czym jest Deut. 10: 21?
On jest waszą chwałą i On jest waszym Bogiem, który wam uczynił wielkie i okropne [sprawy] , które wasze oczy widziały;

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.