Ableukhov - to ... Co Ableukhov?
Ableukhov (i Obleuhovy), dawnej rosyjskiej rodziny szlachetny, datowany na koniec wieku i XVI nagranej w VI części ksiąg genealogicznych województw: Kaluga, Moskwa, Tula i Czernigow. Najwyższe zatwierdzone w 1798 r. Herbu rodzaju A. wprowadzony w II części General Hermitage.

Słownik biograficzny. 2000.