Słownik encyklopedyczny

Abramov V. Jacob

James V. Abramov - w ... Co to jest Jacob V. Abramov?

Jakow Wasiliewicz Abramow (1858-1906), rosyjski publicysta i statystyk, liberalny populista. Na początku 1880 roku. pracownik magazynu „Uwagi Ojczyzny”, „Podstawy”, „Słowo”, „Biznes”, autor artykułów o sytuacji chłopstwa, sekciarzy, staroobrzędowców. W połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku. w gazecie "Tydzień" wygłoszono kazanie "Teoria małych przedsiębiorstw". Od 1890 roku redaktor gazety "Północny Kaukaz". * * * Jakow Abramov VasilevichABRAMOV Jakow Vasilyevich (1858-1906), rosyjski osobą publiczną, publicysta, liberał populistyczne ( zobacz liberalnej ludowców.); na koniec 1870 roku był związany z kręgami populiści w pierwszej połowie 1880 roku - magazyn pracownik „Foundations”, „Słowo”, „Delo”. W latach 1885-1899 Abramow był czołowym członkiem gazety Nedelya i głosił teorię "małych firm".

Słownik encyklopedyczny. 2009.