Nabycie - jest ... Co jest nabycie?
styazh'anie ( CD 20: 28; Prz 10: 3; Jr 20: 5; Mi 4: 13) - bogactwo nagromadzenie uzyskania elementów .....

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.