Słownik biograficzny

Klevanov Alexander

Klevanov Alexander - to ... Co Klevanov Alexander?
Peck (Alexander) - tłumacz starożytnych klasyków. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie w Petersburgu; tam obronił pracę magisterską "Historia południowo-zachodniej Rosji od jej powstania do połowy XIV wieku". (Petersburg, 1849), ale nie otrzymał profesury. Przyczyną tego były być może te trudne okoliczności, na które Klewanow często skarżył się w swoich słowach na tłumaczenia. Drukuj: „Cornelius Nepos biografie wybitnych generałów” (Moskwa, 1857); „Works KK Salustiusz w towarzystwie swego życiorysu i czterech wystąpień przeciwko Katylina” (wydanie 2, Moskwa, 1859), „Historia narodu rzymskiego, Titus Libia „(St. Petersburg i Moskwa, 1859/67),” rozmowy filozoficzne Platona „(Moskwa, 1861);”. Przegląd działalności filozoficznej Platona i Sokratesa według Zeller „(Moskwa, 1861);” Prace K. Yu Cezara " (Moskwa, 1865); „działa przez P. Cornelius Tacyta” (Moskwa, 1870), „Dzienniki z podróży za granicą i w Rosji w 1870 roku” (Moskwa, 1871) i wielu innych. Tłumaczenia Klevanova są wyjątkowo ciężkie, ale zbliżone do oryginału.

Słownik biograficzny. 2000.