Anabasis - to ... Co Anabasis?

anabazisto samo jak chwastnicy jednostronnej. * * * ANABAZISANABAZIS, tak samo jak chwastnica jednostronna ( cm ". chwastnica jednostronna). Słownik encyklopedyczny. 2009.