Angstrom to ... Czym jest Angstrom?

ANGSTREM [ponownie], -a; m. Jednostka długości równa stupilionowej centymetr (używana w optyce, fizyce atomowej, fizyce ciała stałego). ● Nazwisko szwedzkiego fizyka i astronoma A. Angstrem (1814-1874). * * * AngstromOngström (Ångström), szwedzcy naukowcy, ojciec, syn i wnuk. Anders Jonas (1814-1874), fizyk i astronom, jeden z założycieli analizy spektralnej. Knut Juhan (1857-1910), geofizyk, stworzył pirheliometr kompensacyjny i pirometr. Anders Knutson (1888-1978), geofizyk, stworzył piranometr, przestudiował zmiany stałej słonecznej i aktywności słonecznej.

Słownik encyklopedyczny. 2009.