Arcola - to jest ... Co jest Arcola?

Arcola (Arcole), wieś w północnych Włoszech, na lewym brzegu rzeki Alpone, w pobliżu którego w dniach 15-17 listopada 1796 roku, podczas kampanii włoskiej Bonapartego 1796-1797, wojska francuskie pod dowództwem generała Napoleona Bonaparte pokonał armii austriackiej zadane feldtseyhmeystera J. Alvinzi, awans z cel deblokady oblężonego przez francuską Mantua. * * * ARKOLEARKOLE (Arcole), wieś na północy. Włochy, na lewym brzegu rzeki. Alpone, w pobliżu którego w dniach 15-17 listopada 1796 w czasie kampanii włoskiej 1796-97 Bonaparte ( cm. włoski kampania Bonaparte 1796/97), wojska francuskie pod dowództwem generała Napoleona Bonaparte pokonał wojska austriackie feldtseyhmeystera J. Alvintzy , posuwając się naprzód w celu deblokady oblężonej przez francuską Mantua.

Słownik encyklopedyczny. 2009.