Słownik biograficzny

Biron Gustaw

Biron Gustav to ... Czym jest Biron Gustav?
Biron Gustav - patrz w artykule z Biron (właściwie Biren).

Słownik biograficzny. 2000.