Puchar jest ... Czym jest puchar?
ch'asha - w wielu miejscach oznacza: przeznaczenie, miarę, dziedzictwo (Psalm 10: 6, Psalm 15: 5, Ps 22: 5, Psalm 74: 9, Psalm 115: 4, Izajasz 51: 17 4: 21, Ezechiela 23: 31, 32, Abrahama 2:16, Mateusza 20: 22, Mateusza 26: 39, 1 Koryntian 10:21).

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.