Chleby z oferty są ... Jakie są oferty chleba?
(Wj 25: 30, Wyjścia 35: 13, Wyjścia 39:36, Zw. 40) : 23, Lew 24: 5, Liczb 4: 7, 1 Królów 21: 6, 3 Królów 7: 48, 1 Kron 9: 32; 1 Chr.23: 29; 1 Chron. 28: 16; 2 Kron. 2: 4 , 2 Kron 4: 19, 2 Chr 13: 11, 2 Chr.29: 18, Mateusza 12: 4, Mar 2: 26, Łk 6: 4) - w tekście hebrajskim: chlebie twarzy lub obecności Boga. Pieczywo z oferty wypiekano z 2/10 efy (4, 8 L ) (w oryginale nie jest jasne) z mąki pszennej czystej, z pewnością świeżej. Każdy sabat był ułożony w stos w dwóch rzędach ( , w dwóch stosach) na stole (1 x 0, 5 m ), zainstalowany z przodu strony północnej (było ich dziesięć takie stoły są 2Pas 4: 8). Chleby te należały do ​​kapłanów i były wielką świątynią (Księga Kapłańska 24: 9).

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.