Tsaan - to ... Co Tsaan?
Tsa'an (stad lub dzieje, towarzyski) (Micheasza 1: .. 11) - jedno z miast Judy dziedziczenia (podobno on jest nazwany w Joshua Cena 15. 37) (tu gra słów: "nie uciekaj odchodzi", NRC Shafir) ..

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.