Caleb Ephrafa to ... Czym jest Caleb Ephrata?
H'aleff-Ephraf (1 Kron. 2: 24) - Caleb, b.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.