Kananejczyk jest ... Kim jest Kananejczyk?
Hanan'ian (1 Tymoteusza 2: 3, Matt.15: 22) jest Kananejczykiem z Fenicji. ( patrz Syropoenician, Canaan, b)

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.