Katedra jest ... Czym jest katedra?
sob'or (Hebrajczyków 12: 23) to spotkanie.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.