Słownik encyklopedyczny

Rozmagnesowania

Demagnetization - w ... Co to jest rozmagnesowanie?

DEGAUSS demagnetyzacji patrz Demagnetyzuj. * Razmagnichivanieumenshenie Otrzymany magnetyzacji S ferro- lub organów ferrimagnetyczne do wartości S = 0. Można to osiągnąć albo przez ogrzewanie ciała powyżej punktu Curie lub zmiennego pola magnetycznego o natężenie stopniowo zmniejsza amplitudę (od h max przekracza materiału koercyjność na H> = 0). * RAZMAGNICHIVANIERAZMAGNICHIVANIE, redukując otrzymaną namagnesowanie S ferro- lub organów ferrimagnetyczne do wartości S = 0. Można to osiągnąć albo przez ogrzewanie ciała powyżej punktu Curie ( cm. punktu Curie ) lub zmiennego pola magnetycznego o intensywności stopniowego zmniejszania amplitudy (z h max przekracza materiału do koercji = 0). Słownik encyklopedyczny. 2009.