Pozbawienie wolności to ... Czym jest pozbawienie wolności?

pozbawienie wolności jest formą kary. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej przewiduje karę pozbawienia wolności na określony okres (od 6 do 20 lat) i dożywotnie więzienie (jako alternatywę dla kary śmierci). Nakładając wyrok na ogół zbrodni, pozbawienie wolności może być narzucone do 25 lat, łącznie z wyrokami - do 30 lat. Więźniowie skazani na pozbawienie wolności odbywają wyrok w kolonii, koloniach poprawczych lub w więzieniu, nieletni w kolonii edukacyjnej. * * * DEPRYWACJA WOLNOŚCI WOLNOŚCI, rodzaj kary. Zgodnie z kodeksem karnym Federacji Rosyjskiej wyznacza się do 10 lat (za zbrodnie dozwolone przez karę śmierci), za niektóre szczególnie poważne przestępstwa - do 15 lat. Jeśli ułaskawienie zostanie zastąpione karą śmierci, może zostać ustalone pozbawienie wolności na okres 20 lat. Osoby skazane na pozbawienie wolności odbywają kary w koloniach poprawczych lub w więzieniach, nieletni w kolonii karnej.

Słownik encyklopedyczny. 2009.