Słownik biograficzny

Derfelden Wilhelm Hristoforovich

Derfelden Wilhelm Hristoforovich - to ... Co Derfelden Wilhelm Hristoforovich?
Derfelden, Wilhelm Khristoforovich - General-Anchef (1735 - 1819). Podczas drugiej wojny tureckiej (1789), Turcy pokonali Maxima i Galati; następnie asystował Suworowowi w pokonaniu Turków w Focsani i Rimnic. Podczas działań wojennych przeciwko Polakom brał udział w szturmie na Pragę (1794). W 1797 r. Został zwolniony; w 1799 r. Derfelden został ponownie wyznaczony do służby, z instrukcją towarzyszącą Włochom, do wojska wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza. Suworow natychmiast powierzył mu dowództwo nad 10-tysięcznym oddziałem. Będąc starszym od Suworowa, Derfelden został jego najbliższym asystentem, wyróżnił się w bitwie pod Novi i przekroczeniem Alp. Po wojnie przeszedł na emeryturę.

Słownik biograficzny. 2000.