Genesis 21: 2 to ... Co to jest Genesis 21: 2?
Sara poczęła i urodziła syna Abrahama w podeszłym wieku w czasie, gdy Bóg przemawiał do niego; Gal. 4: 22

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.