Genesis 38: 9 to ... Co to jest Genesis 38: 9?
Onan wiedział, że ziarno nie będzie nim, a gdy wszedł do żony brata swego, wylał na ziemię, aby nie dać nasienia swojemu bratu.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.