Słownik biograficzny

Gerasim (w świecie Jegor Iwanowicz Dobroserdov)

Gerasim (w świecie Jegor Iwanowicz Dobroserdov) - jest to ... co to Gerasim (w świecie Jegor Iwanowicz Dobroserdov)?
Gerasim w świecie Dobroserdov Jegor Iwanowicz (1809/80) - pisarz duchowy, mistrz Petersburskiej Akademii Teologicznej. Był biskupem Samary, a następnie Astrachań. Osobno wydał: „A krótki szkic o życiu rektora Wwiedeński Optina, archimandryta ojciec pustynie Mojżesza” (St. Petersburg, 1865), „Pytania i odpowiedzi mniszek Eupraxia rozładować sam bp G.”. (M., 1883), "Listy do duchowej córki AE Rummel" (ib., 1883). Notatki autobiograficzne Opublikowany w „Astrachań Diecezjalnego Gazette” dla 1879 i 1880 oraz w „Gazecie” Samara Diecezjalnego za 1878 anonsu G. w „Astrachań Diecezjalnego Gazette”, 1880 (numer 26 i 27); patrz także "Uwagi na temat G., biskupa astrachańskiego" ("Czytanie w duchu", 1883, III) i "Biografia biskupa astrachańskiego G." (ib., 1885, I).

Słownik biograficzny. 2000.