Gmyrevy - to ... Co Gmyrevy?
Gmyrevy - Rosyjski rodziny szlacheckiej, prowadząc od startu Ermolai Gmyreva, ispomeschennogo w 1672 Progeny nagranej w jego VI Część ksiąg genealogicznych prowincji smoleńskiej. B. R-in.

Słownik biograficzny. 2000.