Słownik biograficzny

Golubev Petr

Peter A. Gołubiew - w ... Co Golubev Petr?
Golubev, Petr - pisarza. Urodził się w rodzinie chłopskiej w prowincji Wiacz w 1855 roku; po ukończeniu kursu w Kazaniu University, był nauczycielem szkoły średniej, ale w 1883 roku został zmuszony do opuszczenia boiska nauczyciela i do 1889 przebywał na emigracji. Golubev pracował w „Rosyjskiej Gazette”, „Biuletyn Wołgi”, „Northern” Messenger „Biuletynu Prawna”, „myśli rosyjskiej”, „Journal of Europe”, „Rosyjski majątkowe”, „gospodarka narodowa” i inne .; Brał udział w redagowaniu „Siberian Gazety” w Tomsku (1886), „region Vyatka” (1895/98) oraz „Perm Region” (1903). Zrobił szereg opracowań historycznych i statystycznych w prowincjach Vyatka, Jarosławiu, Ufa, Perm i inni. Magazynek i artykułów prasowych Golubev dotyczą głównie kwestii podatkowych płatnych, żywności i Zemský.

Słownik biograficzny. 2000.