Hezron to ... Czym jest Hezron?
Hezr'on-a) (Rdz 46: 9, Wyjścia 6:14, Liczb 26: 6, 1 Tymoteusza 5: 3 ) - analog. Fallu; b) (Joz 15: 3) - jedno z miast (dzielnic) na południowej granicy domeny judaistycznej ( , to samo miejsce w artykule 23 nazywa się Asor); c) (Przedmowa 15: 25) - patrz. Gatsor, i.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.