Cyjanowodoru - jest ... Co to jest kwas pruski?

kislotatsianistovodorodnaya kwas cyjanowodorowy, cyjanowodór HCN lotny bezbarwna ciecz o zapachu z gorzkich migdałów; T PL 3 -13 ° C T ogrzewa 25 7 ° C Surowce do produkcji akrylonitrylu, metakrylanu metylu, adyponitrylu itp .; fumigant. Sole cyjankowe to cyjanki. Jest trujący. * KISLOTASINILNAYA kwas cyjanowodorowy (kwas cyjanowodorowy, cyjanek wodoru), HCN lotny bezbarwna ciecz o zapachu z gorzkich migdałów; t pl - 13, 3 ° С, t kip 26, 7 ° С. Surowce do produkcji akrylonitrylu, metakrylanu metylu, adyponitrylu itp .; fumigant. Sole cyjanku cyjanku są cyjankami. Jest trujący.

Słownik encyklopedyczny. 2009.