Kamiński - to ... Co Kaminsky?
Kamiński - polskie rodziny szlacheckie, herby Bow, AX, Żnin, Sulima i Ravitch. - Wszystkie te rodzaje sięgają początku XVII wieku. Od rodzaju Sulima Kamiński-Julian-Aleksandra Kamińskiego (urodzony w 1805), znanego heraldyka, zebrane i opublikowane w języku polskim „Materiały do ​​historii Kamenskih Kamińskiego”.

Słownik biograficzny. 2000.