Słownik encyklopedyczny

Skraplania gazów

Skraplania gazu - to ... Jaki jest skraplanie gazów?

upłynniania gazovperevod substancji z gazowego w stan ciekły przez obniżenie temperatury i (lub) zwiększenie ciśnienia . jest to możliwe tylko w temperaturze poniżej krytycznej, do skraplania gazów o niskiej temperaturze krytycznej (154, 2 K w o 2 126 2 K r n 2 33 K w H 2 5, 3 K w he) stosuje się techniki kriogenicznych. * GAZOVSZHIZHENIE skroplone gazy, przejście od substancji gazowych w stanie ciekłym, po ochłodzeniu do temperatury poniżej jej temperatury nasycenia przy tak stałe ciśnienie. skroplenia gazy o niskiej temperatury krytycznej (154, 2 K w O 2 126 2 K r n 2 33 K w H 2 5, 3 K w CO) wykorzystywane techniki kriogenicznych

słownik Kolegiata 2009.

.. <- 1 ->