Logogramy to ... Czym są logografowie?

logographs (od greckiego logos - słowo esej i ... liczą.) 1) Pierwsze przedstawiciele Proza historyczna w starożytnej literatury greckiej (VI-V wpne); ... zapisał ustne tradycje o mitycznych i historycznych wydarzeniach, opisał ziemie innych ludzi i życie narodów. 2) kompilatory przemówień sądowych w Atenach (koniec V wieku pne) w imieniu klientów ze względu na ich charakter, edukacji, itp -..... do osobistego wyglądu stron w sądzie. Najbardziej znanym z logografów był Lysias. * * * LOGOGRAFYLOGOGRAFY (od greckiego logos - słowo esej i „Hrabia”).

1), pierwszy przedstawiciele Proza historyczna w starożytnej literatury greckiej (6-5 wpne); ... zapisał ustne tradycje o mitycznych i historycznych wydarzeniach, opisał ziemie innych ludzi i życie narodów.

2) kompilatory przemówień sądowych w Atenach (ze stawką 5 wpne) w imieniu klientów ze względu na ich charakter, edukacji, itp -...... do osobistego wyglądu stron w sądzie. Najbardziej znanym z logografów był Lysias ( patrz FOX (logograph)).

Słownik encyklopedyczny. 2009.