Fałsz to ... Czym jest fałsz?

Fałszywa księga Gaumaty. * * * LZHEBARDIALZHEBARDIYA, patrz Gaumata ( patrz HAUMATA).

Słownik encyklopedyczny. 2009.