Słownik encyklopedyczny

Michael i Peter Rallis Boisse Powstanie 1463

Michael i Peter Rallis Boisse Powstanie 1463 - to jest ... Co jest Michael i Peter Rallis Boisse powstanie w 1463 roku?

Michael i Peter Rallis Boisse 1463antiosmanskoe powstanie, greckiej ludności Peloponezu. Powstanie w Sparcie kierował M. Rallis, w Arkadii - P. Bois. Rebelianci pokonali miasto Patras, ale wkrótce zostali pokonani przez tureckie wojska.

Słownik encyklopedyczny. 2009.