Mitchell - to jest ... Co jest Mitchell?

Mitchell jest najwyższym szczytem Appalachów w Ameryce Północnej. Wysokość 2037 m. * * * MITCHELLMITCHELL, najwyższy szczyt Appalachów na północy. Ameryka. Wysokość 2037 m.

Słownik encyklopedyczny. 2009.