Słownik encyklopedyczny

Moho powierzchni

Moho powierzchni - to jest ... Co jest powierzchnią Moho?

Mohorovičić sekcja poverhnostgranitsa pomiędzy skorupą i płaszczem z ziemi To zidentyfikowany w 1909 Jugosłowiańska sejsmolog A. Mohorovičić (a. Mohorovičić, 1857-1936). Podłużna prędkość fal sejsmicznych podczas przechodzenia poprzez powierzchni wzrasta gwałtownie Mohorovičić 6, 7-7, 6 i 7, 9-8, 2 km / s, z gęstością 2, 9-3, 0 do 3, 1-3, 5 g / cm 3 . * * * Moho POVERHNOSTMOHOROVICHICHA powierzchni, granica między skorupie ziemskiej (. zobacz skórka) i płaszcza Ziemi ( zobacz płaszcz.); został odkryty w 1909 r. przez jugosłowiańskiego sejsmologa A. Mokhorovica (1857-1936). Podłużna prędkość fal sejsmicznych ( cm ". SEJSMICZNYCH mikrofalowa) gdy przechodzi przez powierzchnię wzrasta gwałtownie Mohorovičić 6, 7-7, 6 i 7, 9-8, 2 km / s, z gęstością 2, 9 3, 0 do 3, 1-3, 5 t / m 3 . Słownik encyklopedyczny. 2009.