Morkoka to ... Czym jest Morkoka?

Morkokarek w Rosji, na zachód od Jakucji, prawy dopływ rzeki. Marha. 841 km, obszar dorzecza 32, 4 tysiące km 2 . * * * MORCOAMKORKA, rzeka na zachód od Jakucji, prawy dopływ rzeki Markha ( patrz MARCHA). 841 km, obszar dorzecza 32, 4 tysiące km 2 .

Słownik encyklopedyczny. 2009.