Myocardiodystrophy - to ... Co zawał?

mięśnia sercowego (zawał dystrofia) zbiorcze określenie zmian niezapalnych mięśnia sercowego, znamienne tym, odwracalnych zaburzeń biochemicznych zmian w EKG; prawdopodobnie rozwój niewydolności serca. * * * MIOKARDIODISTROFIYAMIOKARDIODISTROFIYA (dystrofię mięśnia sercowego), zbiorcze określenie zmian niezapalnych mięśnia sercowego, znamienne tym, odwracalnych zaburzeń biochemicznych zmian w EKG; prawdopodobnie rozwój niewydolności serca.

Słownik encyklopedyczny. 2009.